Z novim zakonom nove vrednosti taks

datum: 19.05.2016
kategorija: Novice

21. maja, prične veljati nov Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah, ki med drugim dviga višino nekaterih taks.

 Zakon o upravnih taksah je bil sprejet decembra 1999, zadnjo spremembo pa je doživel decembra 2007. V tem času se je spremenila vrsta predpisov, ki vplivajo na vsebino zakona. S spremembi se zakon usklajuje z ostalimi predpisi. Zakonodajalec pa je poleg tega želel še izboljšati postopek plačevanja upravnih taks, zagotoviti pravno varnost v postopkih, jasnejši in preglednejši razpis ter ustreznejšo in bolj popolno določitev upravnih taks v okviru taksne tarife.

 

Višine taks so se bistveno spremenile predvsem na področju prometa in zvez (delne, popolne zapore cest). Bolj podrobno je urejeno tudi poglavje taksnih oprostitev (23.  in 24. člen). Opozarjamo vse, ki bi na Občini Ajdovščini želeli za dovoljenja, vloge, soglasja … uveljavljati oprostitev plačila takse, morajo vlogi priložiti dokazilo o oprostitvi (društva v javnem interesu – odločba ministrstva, socialno ogroženi in prejemniki denarne pomoči – odločba CSD, brezposelni – dokazilo Zavoda za zaposlovanje, dobrodelne in invalidske organizacije – potrdilo o registraciji dejavnosti …). 

Povezava na objavo zakona, s prilogo - taksno tarifo