Javno naznanilo: javna razgrnitev DPN za prenosni plinovod M3/1 Ajdovščina - Šempeter pri Gorici

datum: 20.05.2016
kategorija: Novice

Direktorat za prostor, graditev in stanovanja pri Ministrstvu za okolje in prostor ter Direktorat za energijo pri Ministrstvu za infrastrukturo z Javnim naznanilom obveščata javnost o javni razgrnitvi v postopku priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M3/1 Ajdovščina - Šempeter pri Gorici.

 Javno naznanilo - DPN prenosni plinovod Ajdovščina - Šempeter pri Gorici 

Povzetek za javnost