Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe v k.o. Ajdovščina

datum: 23.05.2016
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne najemne pogodbe v k.o. Ajdovščina.

 Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

 NAMERO

Občina Ajdovščina odda v najem najugodnejšemu ponudniku ¼ prostora v skrajni južni garaži bivše vojašnice Pale, v izmeri cca 60 m².

Pogodbeno razmerje za uporabo zgoraj navedene nepremičnine se sklepa za dobo 3. let. Odpovedni rok je 1 mesec.

Uporabnina se bo sklenila z zainteresiranim ponudnikom, v primeru več interesentov pa s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno za mesečni najem.

Rok za priglasitev interesentov za najem je 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

Sklep izvede Občina Ajdovščina s sklenitvijo pogodbe z zainteresiranim najemnikom, ob izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev in po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina. 

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN l.r.

Številka: 3528-8/2016-3

Datum: 23. 5. 2016

Namera