Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k.o. Vipavski Križ

datum: 29.06.2016
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k.o. Vipavski Križ

Številka: 35024-34/2016-2

 

Datum: 23.6.2016

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/2014 –ZDU-1l, 14/2015 – ZUUJFO, 76/2015) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnosti na nepremični v lasti občine, in sicer na parceli št. 1070/378 k.o. 2391 Vipavski Križ za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje nadstreška v dolžini 24,40 m in v širini 4,40-6.56 m ter v skupni površini 122,50 m2; kot izhaja iz grafične priloge, v korist vsakokratnega lastnika parcele št. 1070/1 k.o. 2391 Vipavski Križ.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za določen čas 1 leta v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

Župan Tadej Beočanin