Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k.o. Budanje

datum: 11.07.2016
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k.o. Budanje.

Številka: 35024-36/2016-2

Datum: 8.7.2016

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/14) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na nepremični v lasti občine, in sicer

na parceli št. 2481/1 k.o. 2379 Budanje:

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje vodovoda v dolžini 130,72 m in širini 0,50 m;

-       služnostna pravica za rekonstrukcijo fekalne kanalizacije v dolžini 16,67 m in širini 0.50 m;

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje fekalne kanalizacije v dolžini 46,05 m in širini 0.50 m;

kot izhaja iz grafične priloge, v korist vsakokratnega lastnika parcele št. 760 k.o. 2379 Budanje.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN