Projekti tečejo

datum: 18.07.2016
kategorija: Novice

Po hladnem koncu tedna se nam ponovno obetajo vroči dnevi. Če vreme kroji počitniške dejavnosti, pa prav nič ne vpliva na delo ajdovske občinske uprave. Prav danes je potekalo odpiranje ponudb, prispelih na javna naročila za kar tri projekte – še letos bo izvedena rekonstrukcija ceste na Brje, zgrajena bodo parkirišča v Vipavskem Križu, medtem ko je zaključek izgradnje kanalizacije v Dobravljah predviden za leto 2017.

 Na javno naročilo Rekonstrukcija lokalne ceste na Brje je prispelo 8 ponudb, prav toliko tudi na naročilo Kanalizacija in vodovod Dobravlje za zaselka Pikči in Kozja Para. Za izgradnjo parkirišč v Vipavskem Križu pa se poteguje 5 izvajalcev.

 

Glede na to, da smo sredi poletja, je odziv nad pričakovanji. Izbrani ponudniki bodo objavljeni takoj, ko bodo opravljeni postopki preverjanj, predvidoma v avgustu. Nato pa bodo sledile terenske akcije.  

Občina kani za vse tri projekte pridobiti sredstva za sofinanciranje preko 21. člena Zakona o javnih financah.