Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k.o. Šmarje

datum: 19.09.2016
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k.o. Šmarje, za potrebe izgradnje, obnove in vzdrževanje infrastrukture.

Številka: 35024-49/2016-2

Datum: 13. 9. 2016

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/14) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), objavlja

 NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na nepremični v lasti občine, in sicer

na parceli št. 4492/2 k.o. 2396 Šmarje:

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje zemeljskega električnega voda v dolžini 6,03 m in širini 0,50 m;

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje nadzemnega telekomunikacijskega voda v dolžini 4,98 m in širini 1,00 m;

na parceli št. 4492/3 k.o. 2396 Šmarje:

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje vodovoda v dolžini 1,18 m in širini 0,50 m;

kot izhaja iz grafične priloge v rdeči barvi (zemeljski električni vod), v modri barvi (vodovod) in v oranžni barvi (telekomunikacijski vod), v korist vsakokratnega lastnika parcel št. 3804 in 4492/8, obe k.o. 2396 Šmarje.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 

ŽUPAN Tadej BEOČANIN

Po pooblastilu št. 032-3/2014

z dne 11.11.2014

Podžupan Mitja Tripković

Namera