Odločba o ukinitvi javnega dobra v k.o. Ajdovščina

datum: 02.11.2016
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja odločbo o ukinitvi javnega dobra v k.o. Ajdovščina, na parceli, ki ni v splošni rabi, niti ni za tovrstno rabo namenjena po občinskih prostorskih aktih.

 Odločba o ukinitvi javnega dobra v k.o. Ajdovščina