Namera za sklenitev neposredne menjalne pogodbe v k.o. Ajdovščina

datum: 04.11.2016
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne menjalne pogodbe v k.o. Ajdovščina.

 Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. l. RS št. 86/10, s spremembami in dopolnitvami) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/11 s spremembami in dopolnitvami), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

 NAMERO

Občina Ajdovščina namerava po razdružitvi solastnine pri nepremičninah 1799/3, 1799/4, 1799/5, 1800/4, 1800/5, 1800/6 in 1800/7, vse k.o. Ajdovščina, skleniti neposredno menjalno pogodbo, pri čemer odsvoji parc. št. 1801/4 (145 m2) in solastniške deleže  1855/4855 parc. št. 1800/6 k.o. Ajdovščina (1855 m2),  pridobi pa parc. št. 1799/5 (2000 m2), k.o. 2391 Vipavski Križ.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina. 

 

Župan

Tadej Beočanin l.r.

 

Številka: 478-4/2016-11

Datum:   4. 11. 2016

Namera