Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe v k.o. Ajdovščina

datum: 01.12.2016
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne najemne pogodbe v k.o. Ajdovščina, oddaja se več prostorov na naslovu Goriška ulica 20.

 Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

 NAMERO

Občina Ajdovščina odda v najem prostore št. 20, 21 in 22, v izmeri 7,40 m2 , 19,20m2 in 4,20 m2, na naslovu Gregorčičeva ulica 20 v Ajdovščini (stara občina).

Najemno razmerje se bo sklenilo za nedoločen čas in z odpovednim rokom 3 mesece.

Najemno razmerje se bo sklenilo s Skladom kmetijskih zemljišč RS, po predhodno objavljeni nameri za neposredno sklenitev pogodbe.

Sklep izvede Občina Ajdovščina s sklenitvijo pogodbe z zainteresiranim uporabnikom, ob izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev in po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

 ŽUPAN

Tadej BEOČANIN l.r.

Številka: 3528-24/2016

Datum:   1. 12. 2016     

Namera