Štipendije za lokalno pomembne ali deficitarne poklice

datum: 25.01.2017
kategorija: Novice

Občina Ajdovščina od leta 2014 podeljuje štipendije, ki so namenjene spodbujanju izobraževanja dijakov in študentov za lokalno pomembne ali deficitarne poklice ter vzpostavljanju enakih možnosti za izobraževanje. Doslej sta bili razpisani po dve štipendiji na leto, v letošnjem letu pa bodo na voljo štiri štipendije.

 Lokalno pomembne ali deficitarne poklice na podlagi Pravilnika o štipendiranju ter nagradah za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov v začetku koledarskega leta s sklepom določita odbora Občinskega sveta, ki pokrivata področje gospodarstva in družbenih dejavnosti na podlagi podatkov o potrebah trga dela. Za leto 2017 sta tako kot deficitarna poklica določena strojni tehnik (srednja strokovna izobrazba) in elektrotehnik (srednja strokovna izobrazba). Javni razpis za dodelitev štipendij bo objavljen v mesecu septembru, občina pa bo letos razpisala štiri štipendije za lokalno pomembne ali deficitarne poklice.

 

Sklep o določitvi lokalno pomembnih ali deficitatnih poklicev