Subvencije za stroške šolanja na ajdovski gimnaziji

datum: 20.03.2017
kategorija: Novice

Občinski svet Občine Ajdovščina je sprejel Pravilnik o subvencioniranju stroškov šolanja dijakov programa Gimnazije Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina, ki določa pogoje ter postopek dodeljevanja subvencije za kritje stroškov šolanja dijakom.

 Subvencija v višini 40 evrov mesečno je namenjena dijakom, ki se bodo v šolskih letih 2017/2018, 2018/2019 ali 2019/2020 vpisali v prvi letnik programa Gimnazije na Srednji šoli Vena Pilona Ajdovščina. Izplačevala se bo 10 mesecev v letu. Pravico do subvencije dijaki uveljavljajo z vlogo, ki jo pred začetkom novega šolskega leta, s priloženim potrdilom o vpisu, posredujejo na Občino Ajdovščina. Dijak bo upravičen do prejemanja subvencije do izteka izobraževalnega programa ob pogoju, da dosega povprečje vseh zaključenih predmetov preteklega šolskega leta najmanj 4. Pravico do subvencije lahko dijak uveljavlja ne glede na to ali je že prejemnik katerekoli druge štipendije.

Obrazec in dodatna navodila ter informacije najdete tu