Kanalizacija Male Žablje

datum: 23.03.2017
kategorija: Druge javne objave

Skladno z dogovorom, sprejetih na sestanku s krajani Malih Žabelj 16. marca 2017, je v nadaljevanju objavljena projektna dokumentacija za izgradnjo kanalizacije Male Žablje.

 Tehnično poročilo 

Pregledna situacija s priključki 

Situacija kanalov, 1. del 

Situacija kanalov, 2. del 

Situacija kanalov, 3. del

Situacija kanalov, 4. del

Situacija kanalov, 5. del

Vloga za subvencioniranje izgradnje kanalizacijskega priključka na sistem Male Žablje