Namera za sklenitev neposredne pogodbe za zakup nepremičnine v k. o. Šturje in k. o. Ajdovščina

datum: 13.04.2017
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe za zakup nepremičnine v k. o. Šturje in k. o. Ajdovščina - vrt Kresnice.

 Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina, namerava sklenitvi neposredno pogodbo za zakup nepremičnine na delu zemljišč s parcelno št. 1405/1, 1405/2, 1406/1 k.o. Šturje in parc.št. 1288/23 k.o. Ajdovščina (Vrt Kresnice – vrt številka 7), v skupni izmeri 65 m2. Zakupnina znaša 25,00 EUR na leto.

Za navedeno nepremičnino bo, na podlagi vrstnega reda prejetih vlog, sklenjena neposredna pogodba.

Zakupna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

 ŽUPAN

Tadej Beočanin                                                                                     

Številka:478-80/2017- 2

Datum: 13. 4. 2017

Namera - vrt Kresnice