Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k. o. Vrtovin

datum: 18.04.2017
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k. o. Vrtovin, za potrebe vzdrževanja vodovoda.

 Številka: 35024-1/2015

Datum: 11. 4. 2017

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na nepremični v lasti občine, in sicer:

na parceli št. 2050/6 k.o. 2383 Vrtovin:

-           služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje priključnega vodovoda v dolžini 4,68 m in širini 0,50 m;

na parceli št. 2050/8 k.o. 2383 Vrtovin:

-           služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje priključnega vodovoda v dolžini 9,04 m in širini 0,50 m;

na parceli št. 2164/13 k.o. 2383 Vrtovin:

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje priključnega vodovoda v dolžini 0,91 m in širini 0,50 m;

kot izhaja iz grafične priloge, v korist vsakokratnega lastnika parcel št. 2164/8, *175, *177, 2164/15, vse k.o. 2383 Vrtovin.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 

 ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

Namera z grafično prilogo