Čestitamo petomajskim nagrajencem

datum: 08.05.2017
kategorija: Novice

Čestitamo letošnjim najvišjim občinskim nagrajencem! Petomajsko priznanje Občine Ajdovščina je prejel pedagog in umetnik Branko Jazbar. Zlati znak Občine Ajdovščina so prejeli Pivovarna Pelicon, Prostovoljno gasilsko društvo Col, Rajko Troha, Ivan Ličen in Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Ajdovščina - Vipava. Županovo priznanje za izjemne dosežke pa je prejela Bojana Šaljić Podešva. Priznanja so bila nagrajencem izročena na Slavnostni seji ob 5. maju, prazniku občine Ajdovščina, v petek, 5. maja, v Dvorani prve slovenske vlade.

Za predano pedagoško delo v umetnosti in športu ter za priznano umetniško ustvarjanje je prejel Petomajsko priznanje Občine Ajdovščina Branko Jazbar. 

5. maj Brane Jazbar Branko Jazbar je po študiju na Pedagoški akademiji v Mariboru kot likovni pedagog začel svojo službeno pot na Osnovni šoli Vipava, del svojega pedagoškega dela je posvetil tudi poučevanju likovne vzgoje na ajdovski gimnaziji. V svoje pedagoško poslanstvo je vtkal svojo dušo in to je bil po vsej verjetnosti tudi temeljni razlog, da se je kar nekaj njegovih učencev odločilo za študij likovne umetnosti. Njegovi učenci so razstavljali v priznanih galerijah doma in v tujini ter prejeli številne mednarodne nagrade.

Poleg likovnega ustvarjanja in pedagoškega dela na likovnem področju je Branko Jazbar svoj prosti čas namenil tudi športu. Vrsto let je bil trener Slovenske mladinske reprezentance. Z Rokometnim klubom Lipa iz Ajdovščine je leta 1981 postal prvak Slovenske rokometne lige. Za uspehe na obeh področjih, likovnem in športnem, je leta 1983 prejel državno priznanje − Medaljo zaslug za narod, ki mu ga je podelilo Predsedstvo SRS Jugoslavije. Leta 1989 je bil proglašen za najljubšega učitelja v Jugoslaviji.

5. maj Brane Jazbar Branko, Brane Jazbar pa je zapisan tudi v anale slovenske umetnosti kot odličen slikar. Ukvarja se še z grafiko, oblikovanjem, kaligrafijo in fotografijo. V slikarstvu mu je bila od nekdaj blizu krajina, stalna inspiracija mu je arhitektura Vipavske doline – v zadnjih letih pa ga navdihuje tudi eksotika na njegovih gorniških potovanjih. S sebi lastnim slogom se je skozi čas sprehajal od navidezne abstrakcije do figuralike. Prvič je samostojno razstavljal leta 1985 na dvorcu Zemono, nato pa se je sam ali v skupini predstavljal še na mnogih razstavah po Sloveniji in tujini ter sodeloval na likovnih kolonijah in srečanjih.

Leta 1998 mu je požar uničil atelje, zgorela je večina umetniških del. To je umetnika hudo prizadelo in več let ni prijel za čopič. Nato je pričel na novo, z novim navdihom in drugačnimi tehnikami ter barvami, pa vendar z zanj značilnimi živahnimi, bogato poslikanimi platni, ki opazovalca že od daleč privlačijo, od blizu pa ga s svojimi motivi zamotijo in mu dajo misliti.

Branko Jazbar tudi v tretjem življenjskem obdobju ostaja aktiven, rokomet je zamenjal za planinarjenje in gorništvo. Domači Čaven mu predstavlja izziv le še v številu vzponov nanj, zato si cilje svojih poti išče v tujih deželah. Osvojil je najvišji vrh Peruja, plezal je po Nepalskih gorah, raziskoval Avstralijo in Novo Zelandijo ter Afriko. Vtise iz vsakega slikovitega potovanja skrbno strni v razstavo in nam ponudi svoje lastno doživetje in občutenje obiska.

Med potovanji pa svoj čas preživlja na poti med Ajdovščino, kjer živi, rojstnimi Malimi Žabljami, kjer si je naredil atelje, ter Čavnom, ki mu sam, še bolj pa pogledi z njega, nudijo inspiracijo za življenje in ustvarjanje.

Za predano pedagoško delo na likovnem in športnem področju ter za bogat likovni opus Branko Jazbar prejme Petomajsko priznanje Občine Ajdovščina. 

Za kreativno in uspešno podjetniško idejo je prejela Zlati znak Občine Ajdovščina Pivovarna Pelicon. 

5. maj 2017 - pivovarna pelicon Pivovarna Pelicon je odigrala eno ključnih vlog v mikropivovarski revoluciji v Sloveniji in Ajdovščino postavila na svetovni pivski zemljevid. Ugledni portal Rate beer je leta 2014 Pivovarni Pelicon podelil plaketo odličnosti, prvo v Sloveniji, in jo razglasil za najboljšo slovensko pivovarno. Januarja 2017 je na tekmovanju vzorcev z vsega sveta na Češkem Pelicon Coffee Stout prejel srebrno plaketo in naslov World Beer Idol. Prestižne nagrade so v Ajdovščino privabile številne domače in tuje novinarje, ki označujejo Ajdovščino kot vrhunsko gastronomsko destinacijo, kar se pozna tudi pri rasti pivskega turizma. Tako se veča obisk ajdovskega festivala Pivomanija, degustacijske hiše Faladur, Mladinskega hotela in okoliških ponudnikov kulinarike. Ob stalni skrbi za kakovost in širši nabor inovativnih stilov piva pivovarna Pelicon veča obseg proizvodnje ter ustvarja nova delovna mesta. Tudi tehnologija in oprema pivovarne sta plod domačega znanja. Pomembna dodana vrednost kakovostnemu proizvodu in vrhunski tehnologiji je sodoben in kreativen trženjski pristop.

Zgodba o nastanku in razvoju danes ene najbolj prepoznavnih obrtnih pivovarn v Sloveniji je dober zgled bodočim mladim podjetnikom. V času, ko si vsak uspeh na področju gospodarstva zasluži pozornost, je zgodba, ki je s svojo ustvarjalnostjo, družbeno odgovornostjo in uspehom navdih prihodnjim generacijam, vredna še veliko več.

Za ustvarjalen pristop in poslovni uspeh ter za pozitiven vpliv na gospodarske in družbene spremembe v naši občini in širše Pivovarna Pelicon prejme Zlati znak Občine Ajdovščina. 

Za 40 let nesebične pomoči in negovanja tradicije gasilstva na Colu je prejelo Zlati znak Občine Ajdovščina Prostovoljno gasilsko društvo Col. 

5. maj 2017 - PGD Col Prostovoljno gasilsko društvo Col v letu 2017 praznuje 40. obletnico delovanja. Ustanovljeno je bilo februarja leta 1977. V društvo se je v začetku včlanilo 52 članov. Takoj po ustanovitvi so se člani začeli usposabljati in pridobivati znanja s področja gasilstva ter ga utrjevali na tekmovanjih. Gasilsko društvo je skrbelo tudi za podmladek in v svoje vrste sprejelo številne mlade gasilce. Leta 1979, ob otvoritvi prvega gasilskega doma, ki so ga v celoti zgradili člani s prostovoljnim delom, je bilo na Osnovni šoli Col ustanovljeno pionirsko društvo Mladi gasilec, kmalu zatem pa tudi na podružnični šoli Podkraj. Nato so se pridružile še članice in leta 1985 je društvo štelo že 138 članov. Ob 10. obletnici delovanja so v kroniko zapisali, da na Colu ni hiše, v kateri ne bi bil vsaj en družinski član gasilec. Colsko društvo se lahko pohvali s prvo prostovoljno gasilko s činom častnice v občini. V društvo stalno prihajajo novi mladi gasilci in se urijo na tekmovanjih, kjer dosegajo lepe uspehe tudi na državnem nivoju.

Društvo je v okviru svojega delovanja ves čas skrbelo tudi za zagotavljanje ustreznih prostorov.

Z naraščanjem števila članov in aktivnosti – v svojih prostorih je stalno gostilo razne prireditve, razstave, sestanke, vaje domačih društev - je dograjevalo prostore in leta 2006 pridobilo gasilski dom.

Operativni člani so v štirih desetletjih delovanja sodelovali na mnogih intervencijah, tudi pri gašenju zelo zahtevnih požarov ter nudili pomoč pri drugih naravnih nesrečah. Gasilsko društvo živi in diha s krajani območja in je vedno pripravljeno priskočiti na pomoč.

Za vse to si Prostovoljno gasilsko društvo Col ob 40. rojstnem dnevu zasluži Zlato priznanje Občine Ajdovščina. 

Za izkazano družbeno odgovornost in dolgoletno predano delo v krajevni skupnosti prejme Zlati znak Občine Ajdovščina Rajko Troha. 

5. maj 2017 - rajko troha Rajko Troha že od svoje mladosti dejavno sodeluje v družbenem življenju svojega kraja in občine. V letu 1978 je prevzel vodenje Krajevne skupnosti Velike Žablje in jo s pomočjo krajanov uspešno vodil vse do leta 1998. To je bilo obdobje samoprispevkov in izrazite aktivnosti ter povezanosti krajanov, kar se kaže tudi v številnih izvedenih projektih in pridobitvah. V vas so napeljali telefonsko povezavo, izpeljali projekt kabelske televizije, kupili zemljišče za kulturnih dom in ga tudi zgradili, obnovili pokopališče ter izpeljali še veliko drugih naložb. To je bilo tudi obdobje družabnega razcveta kraja, ko so bile Velike Žablje center mladinskih zabav v regiji. Njegova zagnanost in pripadnost vasi se izkazuje tudi v tem mandatu, saj je ponovno prevzel vodenje krajevne skupnosti.

Ob pripadnosti kraju pa ima Rajko Troha obsežen seznam funkcij na drugih področjih družbeno-političnega delovanja. Med drugim je bil nekaj mandatov zapored član ajdovskega občinskega sveta, bil je podžupan Občine Ajdovščina, zadnja tri leta pa je predsednik Območnega združenja Rdečega križa Ajdovščina. Tudi pri vodenju ajdovskega rdečega križa se kažejo njegove bogate izkušnje, saj le-ta postaja novo stičišče za karitativno, družbeno in izobraževalno dejavnost občanov.

Za družbeno-odgovoren odnos do svojih sokrajanov in so-občanov prejme Rajko Troha Zlati znak Občine Ajdovščina.  

Za ohranjanje spomina na narodnoosvobodilni boj in krepitev domoljubja je prejelo Zlati znak Občine Ajdovščina Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Ajdovščina – Vipava. 

5. maj 2017 - zb nob Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Ajdovščina-Vipava vključuje 32 krajevnih organizacij v občinah Ajdovščina in Vipava. V društvo, ki hrani spomin na dogodke iz obdobja druge svetovne vojne, je vključenih 1.200 članov. Njihova skrb je varovanje in ohranjanje vrednot, za katere so se takrat borili partizani in drugi domoljubi.

Združenje že vse od svoje ustanovitve letno pripravi večje število spominskih slovesnosti, med katerimi sta najodmevnejši prireditev na Nanosu, ob dnevu upora proti okupatorju in spominu na eno prvih bitk primorskih partizanov, ter prireditev na Predmeji, ob dnevu državnosti in v spomin na 367 padlih borcev enot IX. Korpusa. Naloga združenja je tudi skrb za številne spomenike padlih borcev, katerih je na območju obeh občin več kot 250. Skupaj z drugimi veteranskimi in domoljubnimi organizacijami sodeluje tudi pri mnogih drugih aktivnostih in dogodkih, ki spodbujajo spoštovanje do simbolov in identitete naroda ter ohranjajo spomin na zgodovinske dogodke. 

Ob vsem tem se združenje trudi spomine, vrednote in domoljubnega duha prenašati na prihodnje generacije. V svoje programe in prireditve na različne načine vključuje mlade, saj je poznavanje zgodovinskih dejstev pomemben del vzgoje. Mlade generacije prevzemajo tudi vedno več odgovornosti v združenju ter tako zagotavljajo nadaljevanje njegovega poslanstva.

Za ohranjanje spomina in za krepitev domoljubja Združenje za vrednote narodnoosvobodilnega boja Ajdovščina – Vipava prejme Zlati znak Občine Ajdovščina. 

Za dolgoletno prostovoljno delo v Društvu zdravljenih alkoholikov Ajdovščina – Vipava je prejel Zlati znak Občine Ajdovščina Ivan Ličen. 

5. maj 2017 - Ivan Ličen  Ivan Ličen že vrsto let dejavno sodeluje v Društvu zdravljenih alkoholikov, ki letos praznuje 45. obletnico delovanja. Doma je v Budanjah, je človek z odprtim srcem. Da je to spoznal, se je moral sam spotakniti ob odvisnost od alkohola. Ko jo je pred 31 leti uspešno premagal, je osebni proces zdravljenja oplemenitil z dejavno vključitvijo v društveno življenje. Leta 2007 je bil med ustanovnimi člani prve zveze klubov zdravljenih alkoholikov na Severnem Primorskem. Ajdovsko društvo je kot predsednik vodil 8 let. Mnogim drugim društvom in zvezam pa je pomagal pri ustanavljanju.

Po uspešno zaključenem izobraževanju za pomočnika terapevtu sedaj aktivno sodeluje v društvu na tedenskih srečanjih. Prizadeva si tudi na področju preventive – sodeluje pri predstavitvah problematike alkoholizma v osnovnih in srednjih šolah v regiji. S preprostostjo in umirjenostjo vztraja ter si zavzeto prizadeva, da na poti abstinence nihče ne bi zopet padel v past odvisnosti.

Za nesebično pomoč in prostovoljno delo na področju zdravljenja alkoholizma in preventive prejme Ivan Ličen Zlati znak Občine Ajdovščina.  

Za bogat prispevek v slovensko glasbeno zakladnico je prejela Županovo priznanje za izjemne dosežke Bojana Šaljić Podešva. 

5. maj 2017 - Bojana šaljič podešvaBojana Šaljić Podešva je ena pomembnejših skladateljic slovenske mlajše skladateljske generacije. V Mariboru rojena skladateljica je študij kompozicije zaključila na Akademiji za glasbo v Ljubljani, podiplomski študij elektroakustične glasbe pa na dunajski Univerzi za glasbo. Izpopolnjevala se je še na različnih uglednih mednarodnih glasbenih ustanovah. Osnovno sredstvo njenega izraza je elektroakustična glasba – živa elektronika v povezavi z akustičnimi inštrumenti. Njeno delo temelji na filozofskem opazovanju človeka in družbe, posveča se raziskovanju fizičnega in vsebinskega vpliva zvoka na človeka. Ustvarja tudi za gledališče in film. Za svoje glasbeno ustvarjanje je prejela več uglednih nagrad in priznanj. Njena dela poznajo širom Evrope, pa tudi na drugih celinah. 

Bojana Šaljić Podešva z družino živi in ustvarja v Ajdovščini, tu je poučevala na glasbeni šoli, danes uči na Srednji šoli Veno Pilon, kjer je tudi zborovodkinja šolskega zbora. Župan Občine Ajdovščina ji za vse dosedanje delo ter kot spodbudo za nadaljnje ustvarjanje izroča priznanje za izjemne dosežke. 

 Foto: Fotografsko društvo Veno Pilon Ajdovščina