Predlog Strategije razvoja občine Ajdovščina do leta 2030

datum: 05.06.2017
kategorija: Novice

Zadnje leto je Občina Ajdovščina skupaj s številnimi deležniki pripravila in oblikovala strateški razvojni dokument občine Ajdovščina. Strategija postavlja temeljne in ključne prioritete ter strateške usmeritve in cilje razvoja občine v obdobju do leta 2030.

Strategija je zasnovana tako, da se v njej lahko prepozna kdorkoli. Dokument zato ni namenjen samo upravi občine Ajdovščina in vodstvom javnih institucij, temveč vsem občanom, ki sooblikujejo družbo in okolje občine.

Javna predstavitev strategije bo v četrtek, 8. junija 2017, ob 16. uri v dvorani Obrtno-podjetniške zbornice Ajdovščina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina

Strategija razvoja občine Ajdovščina do leta 2030 (predlog)

Pripombe na osnutek dokumenta lahko oddate preko spletnega vprašalnika: https://www.1ka.si/a/132292

Vaša mnenja in predloge bomo zbirali do vključno 26. junija 2017.

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo!