Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe v k. o. Črniče

datum: 15.06.2017
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne najemne pogodbe za poslovni in pomožni prostor na naslovu Črniče 36.

Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina odda v najem poslovni prostor v izmeri cca 39,00 m2 in pomožni prostor v izmeri cca 14,00 m2 na naslovu Črniče 36, 6262 Črniče (bivša pošta).

Pogodbeno razmerje za najem zgoraj navedene nepremičnine se sklepa za nedoločen čas in z odpovednim rokom 3 mesece, najemnina pa se bo obračunala skladno s Pravilnikom  o oddajanju nepremičnin v najem ali uporabo (Uradni list št. 31/2008).

Rok za prijavo interesentov za najem je 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

Pogodba bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere.

 

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN l.r.

Številka: 3528-9/2017

Datum:  15. 6. 2017

Namera - poslovni prostor Črniče