Namera za sklenitev neposredne menjalne pogodbe za nepremičnine v k. o. Col

datum: 16.06.2017
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne menjalne pogodbe za nepremičnine v k. o. Col.

 Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. l. RS št. 86/10, s spremembami in dopolnitvami) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/11 s spremembami in dopolnitvami), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina namerava skleniti neposredno menjalno pogodbo, s katero bo pridobila parc. št. 1636/3 k.o. 2373 Col (490m2, v naravi cestno telo) za parc. št. 1432/7 k.o. 2373 Col (341 m2).

 

 

                                                                                                                          ŽUPAN

                                                                                                                 Tadej Beočanin l.r.

 

Številka: 478-211/2013

Datum:   16. 6. 2017

Namera z grafično prilogo