Namera za sklenitev neposredne služnostne pogodbe v k. o. Planina

datum: 29.06.2017
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne služnostne pogodbe v k. o. Planina, za potrebe izgradnje in vzdrževanja vodovoda.

 Na podlagi 3. odstavka 55 člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/16) Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina objavlja

 

NAMERO

o ustanovitvi služnostne pravice za potek, izgradnjo, vzdrževanje in obnovo vodovoda v služeči nepremičnini parc. št. 2146 k.o. 2399 Planina, v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 34/1 k.o. 2399 Planina,  širine  1,9m in dolžine 1m, kot izhaja iz skice spodaj, za nedoločen čas.

 

ŽUPAN

Tadej Beočanin l.r.

 

Številka: 35024-61/2017

Datum:   29. 6. 2017

Namera z grafično prilogo