Namera za sklenitev neposredne služnostne pogodbe v k. o. Gojače

datum: 05.07.2017
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne služnostne pogodbe v k. o. Gojače, za potrebe obnove in vzdrževanja komunalne infrastrukture.

Na podlagi 3. odstavka 55 člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/16) Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina objavlja 

NAMERO

o neposredni sklenitvi pogodbe, s katero se bodo ustanovile služnostne pravice:

Preko parc. št. 756/1 k.o. 2385 Gojače, se ustanovi služnostna pot, v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 754, 757, 758/1, 760/1, 761/1 in 761/2, vse k.o. 2385 Gojače,  kot izhaja iz priložene skice spodaj, za nedoločen čas.

Na parc. št. 758/2 k.o. 2385 Gojače, se ustanovi služnostna pravica poteka, izgradnje, vzdrževanja in obnove podzemnega telekomunikacijskega (TK) voda (širine 0,5m in dolžine 9,30m) ter podzemnega nizkonapetostnega (NN) elektro voda (širine 0,5m in dolžine 4,30m), v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 754, 757, 758/1, 760/1, 761/1 in 761/2, vse k.o. 2385 Gojače,  kot izhaja iz priložene skice spodaj, za nedoločen čas.

Na parc. št. 760/2 k.o. Gojače, se ustanovi služnostna pravica poteka, izgradnje, vzdrževanja in obnove podzemnega NN elektro voda (širine 0,5m in dolžine 13,90m), vodovoda (širine 0,5m in dolžine 4m) in fekalne kanalizacije (širine 0,5m in dolžine 3,90m), v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 754, 757, 758/1, 760/1, 761/1 in 761/2, vse k.o. 2385 Gojače,  kot izhaja iz priložene skice spodaj, za nedoločen čas.

Na parc. št. 761/3, 763/2, 766/3, 768/1, 769/1, 771/5, 766/5, 771/3 ter  738/11, vse k.o.  2385 Gojače, se ustanovi služnostna pravica  poteka, izgradnje, vzdrževanja in obnove nizkonapetostnega (NN)  elektro voda, širine 0,5m in dolžin:  5,40m pri parc. št. 761/3; 4,90m pri parc. št. 763/2; 38,40m pri parc. št. 766/3; 8,90 m pri parc. št. 768/1; 8,30m pri parc. št. 769/1; 63/70m pri parc. št. 771/5; 4,80m pri parc. št. 766/5; 11,80 m pri parc. št. 771/3 in 79,50m pri parc. št. 738/11, vse  v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 754, 757, 758/1, 760/1, 761/1 in 761/2, vse k.o. 2385 Gojače,  kot izhaja iz priložene skice spodaj, za nedoločen čas.

ŽUPAN

Tadej Beočanin l.r.

 

Številka: 35024-62/2017

Datum:   5. 7. 2017

Namera 

Grafična priloga