Spodbude za lesarje

datum: 22.07.2017
kategorija: Novice

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo razpis za spodbujanje razvoja lesarstva in uvajanje novih izdelkov. Na voljo bo dobrih pet milijonov evrov. Rok za predložitev vlog je 16. avgust 2017.

Razpis je namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem, da bi jih spodbudil k razvoju novih ali izboljšanih izdelkov in storitev na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %). Na ministrstvu pričakujejo, da bodo podprli vsaj 10 projektov oz. podjetij.

Cilji razpisa so spodbujanje razvoja podjetij na področju rabe lesa, razvoj proizvodov in storitev z višjo dodano vrednostjo, ustvarjanje novih delovnih mest ali rasti dodane vrednosti na zaposlenega v podjetju ter učinkovito rabo energije in obnovljivih virov energije.

Več informacij na https://www.podjetniski-portal.si/e-publikacije/68091-Javni-razpis---Spodbude-za-MSP-za-razvoj-in-uvajanje-novih-produktov-v-lesarstvu-20/