Javno naročilo: Ureditev starega mestnega jedra - Kastre v Ajdovščini - 1. faza

datum: 26.07.2017
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe na javno naročilo »Ureditev starega mestnega jedra - Kastre v Ajdovščini - 1. faza«.

Javno naročilo "Ureditev starega mestnega jedra - Kastre v Ajdovščini - 1. faza" je objavljeno na portalu javnih naročil pod zaporedno št. JN007081/2017-B01, z dne 26. 7. 2017.

Rok za oddajo ponudb je do 25. 8. 2017, do 9. ure. Ponudniki lahko zastavljajo vprašanja le pisno, preko portala javnih naročil, do 16. 8. 2017, do 12. ure.

Dokumentacija JN

Popisi

Načrti

Dopolnitev kulturnovarstvenih pogojev 1

Dopolnitev kulturnovarstvenih pogojev 2

ESPD

Dokumentacija JN - word