Poziv za prijavo škode v kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017

datum: 21.08.2017
kategorija: Druge javne objave

Občina Ajdovščina na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje št. 844-20/2017-103- DGZR z dne, 17.08.2017 o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017 objavlja Poziv za prijavo škode v kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017.

Oškodovance na območju občine Ajdovščina pozivamo, da prijavijo škodo, ki je nastala v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017. 

Prijavo na predpisanih obrazcih - Obrazec 2 - Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči,  morajo oškodovanci izpolnjeno in podpisano oddati v sprejemni pisarni Občine Ajdovščina - osebno ali po pošti  najkasneje do  01. SEPTEMBRA 2017 DO 12. URE. Upoštevane bodo tudi vloge s poštnim žigom 1. 9. 2017.

Pri prijavi škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih se upošteva 45. člen Uredbe  o metodologiji za ocenjevanje škode (Ur.l. RS, 67/2003,79/2004,81/2006 in 68/2008), ki določa, da se škoda na kmetijskih pridelkih, ki jo povzročijo neugodne  vremenske razmere, ocenjuje na kmetijskih pridelki, določenih v objavljenem seznamu kmetijskih pridelkov, če je uničenega več kot  30 % običajnega letnega pridelka.

Obrazec 2 mora biti obvezno podpisan s strani oškodovanca (2x). Oškodovanci naj na vlogo navedejo tudi telefonsko število, kjer so dosegljivi.

Obrazec 2 - Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči

Seznam kultur 

Pri suši se upošteva samo travinje, koruza in ostalo. Sadje in vinska trta  je bilo zajeto v pozebi. 

Obrazci za prijavo škode so oškodovancem na voljo tudi v sprejemni pisarni Občine Ajdovščina. Morebitne dodatne  informacije in pojasnila dobite na tel. 05/ 365 91 26 (Janez Furlan).