Predstavitev projekta LIFE ViVaCCAdapt strokovnjakom pogodbenic Alpske konvencije

datum: 22.09.2017
kategorija: Novice

V sklopu rednega zasedanja članov Platforme za upravljanje voda v Alpah, ki deluje v okviru Alpske konvencije in ji v mandatu 2017 - 2018 poleg Italije sopredseduje tudi Slovenija, je Ministrstvo za okolje in prostor RS sredi septembra v sejni sobi Občine Ajdovščina organiziralo mednarodno delavnico. Projekt LIFE ViVaCCAdapt se je na delavnici o obvladovanju suš v alpskem prostoru predstavil strokovnjakom pogodbenic Alpske konvencije in ostalim pomembnim deležnikom, ki se pri svojem delu srečujejo z obvladovanjem suš.

Na delavnici z naslovom 'Drought risk management in the Alps' so predstavniki pogodbenic Alpske konvencije govorili o stanju na področju obvladovanja suš in o v preteklosti izvedenih ukrepih, ki so se izkazali za učinkovite. Christian Schilling z avstrijskega Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in vodno gospodarstvo je predstavil situacijo v Avstriji, Hannah Berger iz nemške BEA & BSMECP je govorila o novih izzivih upravljanja suše na območju severne Bavarske, dr. Giuseppe Fragola pa je predstavil problematiko pomanjkanja vode v porečju reke Adiže v Italiji.

Obvladovanje tveganj za sušo v Sloveniji je predstavila Lara Flis z Ministrstva za okolje in prostor RS. Sledili so gostje z Agencije RS za okolje, ki so predvsem naslavljali načine spremljanja in modeliranja suš: Gregor Gregorič je govoril o monitoringu suše v Sloveniji, Mira Kobold o hidroloških sušah na področju slovenskih Alp in Peter Frantar o režimih rečnih tokov v slovenskih Alpah ter o možnosti uporabe modelov vodnih bilanc mGROWA kot indikatorja pomankanja vode. Andreja Sušnik je predstavila projekt DriDanube, ki naslavlja ogroženost območja Podonavja pred sušami.

Petletni projekt LIFE ViVaCCAdapt (2016 - 2021), v katerem sodelujeta tudi Občina Ajdovščina in Razvojna agencija ROD Ajdovščina, pa je mednarodni javnosti predstavil mag. Jože Papež iz podjetja Hidrotehnik. Govoril je o različnih ukrepih za zmanjševanje škode v kmetijstvu Vipavske doline zaradi podnebnih sprememb in o študijah, analizah in izsledkih, ki so bili v okviru projekta izdelani in opravljeni do sedaj.

Mednarodna delavnica je pripomogla k boljši prepoznavnosti problematike s področja obvladovanja suš v alpskem prostoru in na ta način še toliko bolj poudarila pomen ukrepov projekta LIFE ViVaCCAdapt za naše lokalno okolje.

Delovna skupina LIFE ViVaCCAdapt iz Ajdovščine

logolife»Operacija se delno sofinancira iz programa LIFE za obdobje 2014-2020, podprograma za podnebne ukrepe, prednostnega področja prilagajanje podnebnim spremembam, št. projekta LIFE15 CCA/SI/000070 – LIFE ViVaCCAdapt«.