Namera za sklenitev neposredne prodajne pogodbe za nepremičnini v k. o. Lokavec

datum: 03.10.2017
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne prodajne pogodbe za nepremičnini v k. o. Lokavec.

 Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. l. RS št. 86/10, s spremembami in dopolnitvami) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/11 s spremembami in dopolnitvami), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina namerava po pravnomočni ukinitvi javnega dobra na nepremičninah parc. št. 3007/5 k.o. 2381 Lokavec in 3007/4 k.o. 2381 Lokavec, ti nepremičnini prodati  interesentoma z metodo neposredne sklenitve prodajne pogodbe.

Pogodbi bosta sklenjeni po pravnomočni ukinitvi javnega dobra  in  preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

 

ŽUPAN

Tadej Beočanin l.r.

 

Številka: 478-287/2013, 478-6/2014

Datum:   3. 10. 2017

Namera z grafično prilogo