Vzpostavitev javnega dobra na območju občine Ajdovščina

datum: 23.10.2017
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja odločbo o vzpostavitvi javnega dobra na območju občine Ajdovščina, na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Ajdovščina, da se nepremičninam po seznamu vzpostavi javno dobro. Gre namreč za nepremičnine v splošni rabi, ki v naravi predstavljajo dele nekategoriziranih in kategoriziranih cest, ekološke otoke, čistilno napravo, vodohran in pokopališče.

 Odločba o vzpostavitvi javnega dobra na območju občine Ajdovščina