Vloga NVO pri dolgotrajni oskrbi v lokalni skupnosti

datum: 26.10.2017
kategorija: Novice

Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE Nova Gorica in Občina Ajdovščina sta organizirala 3. regijsko srečanje na temo Izzivi staranja v severno primorski regiji, z namenom predstavitve sistemske ureditve dolgotrajne oskrbe in nedavno sprejete strategije dolgožive družbe. Velik poudarek srečanja je bil namenjen vlogi neformalnih oskrbovalcev ter iskanju rešitev na področju neformalne oskrbe v lokalni skupnosti.

»Vzpostavitev sistemske ureditve dolgotrajne oskrbe je eden od pomembnih razvojnih izzivov Slovenije. Domovi starejših občanov so tudi naravnani, da bi postali izvajalci celostne skrbi za starejše. So pa že zdaj največja slovenska negovalna bolnišnica. Žal v Sloveniji še nimamo sistema dostopnosti do celovite dolgotrajne oskrbe, ki ni odvisna samo od finančne zmožnosti posameznika in svojcev, kar lahko direktno vodi v neenakosti in razlike v zdravju. V primerljivih evropskih državah imajo stanovalci v negovalnih bolnišnicah storitve v celoti plačane iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, naši uporabniki pa sami plačujejo vsaj 70 % stroškov le-teh«, je uvodoma opozoril prof. dr. Marko Vudrag, predstojnik NIJZ OE Nova Gorica in poudaril: »Ob današnji temi se odpirata dve vprašanji. Prvo, kdaj bo sistem dolgotrajne oskrbe v Sloveniji zaživel celostno, da ne bo razkoraka med zmožnostmi sistema in potrebami prebivalstva, in drugo, kako uskladiti delovanje zdravstva in sociale kot finančno in storitveno ločenih programov, ki delujeta kot celota.«

O sistemski ureditvi dolgotrajne oskrbe v Občini Ajdovščini je spregovoril tudi župan Tadej Beočanin: »Občina Ajdovščina zagotavlja javno službo za pomoč na domu, ki jo koristi 3,2 % naših občanov, starejših od 65 let, kar nas uvršča v vrh slovenskih občin, manevrskega prostora pa je še več.« Povedal je, da se je Občina Ajdovščina v nedavno sprejeti strategiji razvoja zavezala, da bo postala družbeno odgovorna, prijazna do vseh njenih prebivalcev: »Če se je v preteklosti veliko vlagalo v objekte za družbene dejavnosti, bomo v prihodnosti več naredili na kakovostnih programih za vse generacije naših občank in občanov in za povezovanje med generacijami. Leta 2030 bo namreč kar četrtina občank in občanov starostnikov.« Poudaril je tudi pomen neformalne oskrbe s strani različnih društev in prostovoljcev, ki je v Ajdovščini res na visoki ravni, ter zagotovil, da bo Občina še naprej podpirala vse tovrstne aktivnosti, katerih cilj je boljše, lepše življenje so-občanov, pa tudi gradila – v bližnji prihodnosti ima v načrtu izgradnjo varovanih stanovanj.

Državo sta na 3. regijskem srečanju zastopala predstavnik Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Aleš Kenda, ki je predstavljal Strategijo dolgožive družbe, ter predstavnica Ministrstva za zdravje Klavdija Kobal Straus, ki je obrazložila novo nastajajočo sistemsko ureditev dolgotrajne oskrbe. Katarina Ambrožič, vodja oddelka za družbene zadeve Občine Ajdovščina je predstavila izkušnje povezovanja javnih ustanov z nevladniki, Lili Mozetič iz Občine Miren Kostanjevica pa Center za starejše Miren. Na srečanju so nastopili še Martina Lemut iz Zdravstvenega doma Ajdovščina (vloga patronažne sestre pri dolgotrajni oskrbi na domu), direktorica Centra za socialno delo Ajdovščina Bogomira Ipavec (socialni vidiki neformalne oskrbe v lokalni skupnosti), v Zavodu Pristan so prepričani, da mora pomoč na domu ostati del formalne oskrbe, Jožica Ličen pa je spregovorila o Karitasu, ki predstavlja dodano vrednost pomoči starejšim.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje OE Nova Gorica si prizadevajo trenutne omejitve premostiti s pomočjo nevladnega sektorja. Z usklajenim izvajanjem zdravstveno-socialnih storitev želijo zagotoviti enake možnosti dostopa vsem, ki potrebujejo oskrbo, saj uporabniki trenutno nimajo enakopravnega položaja. Preko koordinacije nevladnih in invalidskih organizacij ter javnih ustanov bodo vpeljali neformalno dolgotrajno oskrbo, ki bo zagotavljala večjo preglednost, dostopnost in kakovost storitev v lokalni skupnosti.