Javno naročilo Dobava zemeljskega plina za potrebe Občine Ajdovščina v obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020

datum: 23.11.2017
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe na javno naročilo Dobava zemeljskega plina za potrebe Občine Ajdovščina v obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020.

Javno naročilo Dobava zemeljskega plina za potrebe Občine Ajdovščina v obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020, je objavljeno na portalu javnih naročil pod zap. št. JN009763/2017-W01, z dne 23. 11. 2017.

Rok za oddajo ponudbe je do 7. 12. 2017, do 9. ure. Ponudniki lahko postavljajo vprašanja le pisno, preko portala javnih naročil, do 5. 12. 2017, do 12. ure.

Dokumentacija JN

ESPD