Namera za sklenitev neposredne menjalne pogodbe za nepremičnine v k. o. Šmarje

datum: 07.12.2017
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne menjalne pogodbe za nepremičnine v k. o. Šmarje.

 Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. l. RS št. 86/10, s spremembami in dopolnitvami) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/11 s spremembami in dopolnitvami), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina namerava skleniti neposredno menjalno pogodbo, s katero bo pridobila parc. št. 3813/2 k.o. 2396 Šmarje in odsvojila parc. št. 4492/10 k.o. 2396 Šmarje.

Pogodba bo sklenjena po poteku 15 dni od dne objave te namere.

ŽUPAN

Tadej Beočanin l.r.

 

Številka: 478-160/2016

Datum:   7. 12. 2017

Namera z grafično prilogo