Namera za sklenitev neposredne menjalne pogodbe v k. o. Lokavec

datum: 08.01.2018
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne menjalne pogodbe v k. o. Lokavec.

 Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. l. RS št. 86/10, s spremembami in dopolnitvami) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/11 s spremembami in dopolnitvami), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina namerava z interesentom skleniti neposredno menjalno pogodbo, s katero bo Občina Ajdovščina odsvojila nepremičnini parc. št. 3034/21 (88m2) in parc. št. 3034/19 (51m2), obe k.o. Lokavec ter pridobila nepremičnini parc. št. 1357/5 (234m2) in parc. št. 1358/5 (140m2), obe k.o. Lokavec.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

 

ŽUPAN

Tadej Beočanin l.r.

Številka: 478-178/2016-6

Datum:   8. 1. 2018

Namera