V Dobravljah tik pred veliko investicijo

datum: 10.04.2018
kategorija: Novice

Priprava investicije za novogradnjo kanalizacije in čistilne naprave ter obnovo obstoječega vodovoda v Dobravljah je v zaključni fazi. Dela se bodo pričela v začetku poletja.

V Dobravljah je vse pripravljeno za začetek izvajanja ene večjih investicij v zadnjih letih v tej krajevni skupnosti. Pridobljeno je že gradbeno dovoljenje za večji del kanalizacije in vodovoda, tečejo postopki za izbiro izvajalca gradnje in nadzora. Za objekt čistilne naprave je pridobljeno tudi vodno soglasje, v teku so postopki za urejanje služnosti za posege v vodna zemljišča. Zaradi zahtev Direkcije za vode bodo ob izgradnji potrebni tudi posegi v strugo potoka Skrivšek, na nekaterih delih bo struga regulirana s kamnitimi zložbami. V sklopu investicije bodo zgrajeni nova čistilna naprava predvidene kapacitete 800 PE, 3795 metrov nove fekalne kanalizacije, 1500 metrov meteorne kanalizacije, dve črpališči. Sočasno bo obnovljenega za okoli 2000 metrov vodovodnega omrežja. Občina je preko javnega poziva dobila tudi interesenta za gradnjo optičnega omrežja, tudi po Dobravljah bo sočasno z investicijo optiko gradil Telekom. Hišne priključke pa bo izvajala KSD d. o. o. Ajdovščina.

Ocena vrednosti celotne investicije, brez izvedbe hišnih priključkov, je dobrih 1.800.000 evrov (brez ddv). Gradnja čistilne naprave, ki bo stala na Dobravskem polju, v bližini cerkvice sv. Petra, se bo pričela v začetku poletja. Celotna investicija se bo izvajala v letošnjem in prihodnjem letu, poskusno delovanje čistilne naprave pa je predvideno v prvi polovici leta 2020.