Viški kosil za dober namen

datum: 31.07.2018
kategorija: Novice

RKS - Območno združenje Ajdovščina se je marca 2014 povezalo s prvimi menzami, ki so bile pripravljene odstopiti višek kosil socialno ogroženim. Do danes je k projektu pristopilo več menz iz občin Ajdovščina in Vipava. V poletnih mesecih pa zaradi izpada kosil pri nekaterih donatorjih na pomoč večkrat priskoči podjetje Mlinotest.

Malorca.JPGK projektu je doslej pristopilo več menz iz občin Ajdovščina in Vipava: Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina, Dom starejših občanov Ajdovščina, Otroški vrtec Ajdovščina, piceriji Zmaj in Anja, okrepčevalnici Barbera in Amon, Zavod Pristan in Osnovna šola Draga Bajca ter preko poletja tudi Mlinotestova kuhinja. Območno združenje pri donatorjih prevzame vsak delavnik 15 toplih kosil, ki jih prostovoljci v termo posodah prenesejo socialno ogroženim. Pri izvajanju programa območno združenje tesno sodeluje s Centrom za socialno delo Ajdovščina, Zdravstvenim domom Ajdovščina in drugimi dobrodelnimi organizacijami na območju Upravne enote Ajdovščina, od katerih sprejema predloge za nudenje pomoči. Pet kosil dnevno je namenjenih stanovalcem hiše za brezdomne v Ajdovščini. Ostala kosila prejmejo upravičenci do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka, ki imajo običajno poleg težkih materialnih pogojev tudi druge težave, kot je na primer težko vključevanje v družbo, težave pri samostojnem življenju, odvisnosti, bolezen in podobno. Nekateri kosilo prejemajo le krajše obdobje, ko so v trenutni stiski, nekaterim pa kosila zagotavljamo že daljše obdobje. Redki ga prejemajo že od zagona akcije marca 2014. To so sedaj prebivalci hiše za brezdomne, zaradi katerih smo akcijo zagotavljanja toplih kosil tudi začeli.

V letu 2017 je združenje od devetih donatorjev prejelo okrog 4900 kosil v vrednosti približno 22.000 evrov. Če je združenje projekt začelo z željo, da bi razdelilo viške kosil, je v vrsto letih ugotovilo, da lahko v mnogih primerih bolj govorimo o podarjenih kosilih, saj nam mnoge menze le te izročijo še prej, kot jih začnejo deliti same. Projektu sta se na veliko veselje združenja pridružili tudi podjetji Fructal, ki nam redno namenja njihove izdelke, in Mlinotest, ki nam dnevno daruje svež kruh, ki ostane kot višek proizvodnje.

Sredstva za pokritje neposrednih stroškov, ki nastajajo pri izvajanju projekta, kot je strošek goriva, zagotavlja Občina Ajdovščina, za nakup novih termo posod pa je združenje letos prejelo tudi sredstva Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V preteklosti nam je pri nakupu menažk pomagalo podjetje Kristal d.o.o. Renče. Združenje se najlepše zahvaljuje vsem, ki so že vrsto let pripravljeni dnevno podariti toplo kosilo socialno šibkejšim, prostovoljcem ter vsem, ki projekt kakorkoli drugače podpirajo. 

Irena Žgavec, OZ RK Ajdovščina