Nova geodetska izmera v katastrski občini Budanje

datum: 01.08.2018
kategorija: Novice

Občina Ajdovščina je pristopila k celostnemu urejanju katastrske občine Budanje ter z Geodetsko upravo RS, ki pelje postopek, sklenila dogovor o sofinanciranju. Postopek tako imenovane nove izmere je tako-rekoč že v teku.

Geodetska uprava RS je izvedla javno naročilo za izvedbo nove izmere dveh katastrskih občin – poleg Budanj še Rečica v Zgornji Savinjski dolini. Postopek urejanja mej – novo izmero – določa 43. člen Zakona o evidentiranju nepremičnin. Gre za celovito urejanje meja na območju, ki ima vsaj deset parcel ali meri več kot 3 hektare. Območje nove izmere v katastrski občini Budanje obsega del naselja Budanje z okoli 380 parcel in se razteza na 21 hektarih, podatki med dejanskim stanjem na terenu in katastrom pa so precej neurejeni. Cilj Občine Ajdovščina je predvsem urejanje mej cest in poti ter drugih javnih površin, sočasno pa se bo urejalo tudi ostale obstoječe lastniške parcelne meje. Z mejnimi znamenji se bo označilo vse dele mej, za katere bo doseženo soglasje strank v postopku. Geodeti bodo hkrati določili zemljišča pod stavbo vsem objektom na območju nove izmere in ob soglasju lastnikov združili sosednje parcele z enakim pravnim stanjem.

Postopek v celoti vodi Geodetska uprava RS, Občina Ajdovščina bo aktivno sodelovala in prispevala polovico sredstev  – skupni strošek postopka bo okoli 35.000 evrov. Izbrana sta tudi že izvajalca – Geodetski zavod Celje, d. o. o. in Geodetska družba, d. o. o. iz Ljubljane.

Lastniki parcel v Budanjah so zaprošeni za sodelovanje in aktivno vključevanje v postopek. Na Občini Ajdovščina bo kontaktna oseba, ki bo aktivno vsebinsko sodelovala v novi izmeri in bo skrbela za dober pretok informacij. Lastnikom parcel s postopkom celovitega urejanja mej na območju ne bodo povzročeni nikakršni stroški. Na podlagi njihovega naročila in na njihove stroške bodo lahko geodeti izvedli tudi druge geodetske storitve (parcelacija, izravnava meje, ureditev meje izven območja izmere), ki bodo lahko del skupnega elaborata.