Javno naročilo: Izgradnja ČN Dobravlje

datum: 01.08.2018
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Izgradnja ČN Dobravlje.

Javno naročilo Izgradnja ČN Dobravlje je objavljeno na portalu javnih naročil pod zap. št. JN005327/2018-B01, z dne 1. 8. 2018.

Rok za oddajo ponudbe je do 14. 9. 2018, do 10. ure. Ponudbo je potrebno oddati v elektronski obliki, v informacijskem sistemu e-JN.

Ponudnik lahko z naročnikom komunicira le pisno, preko portala javnih naročil, do 6. 9. 2018, do 12. ure.

Dokumentacija JN

Načrti

Obrazci Word

ESPD

POPRAVEK (6. 8. 2018) - dopolnjen in popravljen popis del 

Naročnik objavlja popravek dokumentacije JN v delu, ki se nanaša na pogoje za sodelovanje v zvezi z nominacijo posameznikov, ključnih za izvedbo javnega naročila.

Popravek z dne 5. 9. 2018