Razlika je očitna - glasbena šola kmalu pod streho

datum: 18.12.2018
kategorija: Novice

Delavci podjetje Elita Nagode iz Žapuž s pridom izkoristijo vsak vremensko kolikor toliko spodoben dan pri prenovi nekdanje stavbe 2 Osnovne šole Danila Lokarja v Glasbeno šolo Vinka Vodopivca. Dela dobro napredujejo in že na oko je razlika s prejšnjim izvajalcem več kot očitna. Elita Nagode je namreč nadomestila podjetje As Primus, s katerim je občina konec maja prekinila pogodbo.

Občina Ajdovščina je z družbo AS Primus podpisala pogodbo maja leta 2017, toda še dobro leto kasneje in manj kot teden dni pred pogodbeno dogovorjenim rokom za pridobitev uporabnega dovoljenja(!) izvajalec sploh še ni začel z izvedbo strojnih in elektro instalacij niti obrtniških del, zamenjavo strehe, fasade in zunanje ureditve. Zato je občina (25. maja 2018) odpovedala pogodbo. Od pogodbene vrednosti 1,6 milijona evrov je podjetje As Primus v letu dni opravilo le za dobrega pol milijona evrov del (rušitve, ojačanje konstrukcije, vgradnja oken in elektro priključek).

Podjetje As Primus je potem skušalo doseči ničnost prekinitve pogodbe, vendar je novogoriško sodišče ta zahtevek zavrnilo. Občina pa je proti cerkniškemu podjetju podala predlog za uvedbo prekrškovnega postopka po ZJN-3 pred Državno revizijsko komisijo ter uveljavljala svoj odškodninski zahtevek v pravdnem postopku ter unovčila zavarovanje za dobro izvedbo v višini 10 % pogodbene vrednosti.

Po prekinitvi pogodbe je bilo potrebno ponovno izdelati popise za dokončanje gradbeno obrtniških in instalacijskih del ter izvesti nov javni razpis, na katerem je bilo izbrano podjetje Elita Nagode iz Žapuž za pogodbeno ceno 1.917.982 evrov. Direktor podjetja Marko Nagode pravi, da so se dobro pripravili na zahtevno gradnjo, kar se tudi na stavbi vidi. Streho prekrivajo po delih in so trenutno na dveh tretjinah. Najprej odstranijo pločevinaste plošče in namestijo novo leseno ostrešje. Kot se za Vipavsko dolino spodobi, nanjo polagajo korčno kritino. Sočasno na zunanjih stenah postavljajo izolacijo in ko bodo zaključili fasado, bo stavba navzven že dobila končno podobo, vendar bo ogromno dela potrebnega še v notranjosti, saj je še povsem brez instalacij.

Izvajalec se je s pogodbo zavezal, da bodo prenovljeno stavbo predali maja prihodnjega leta, tako da se bo glasbena šola lahko preselila v nove prostore do začetka novega šolskega leta septembra 2019. Do tedaj velja tudi podaljšan rok za koriščenje že odobrenih sredstev iz evropskega kohezijskega sklada in od države. Občina se je namreč z Ministrstvom za infrastrukturo dogovorila za prenos neporabljenih sredstev v prihodnje leto.