Javno naročilo Izvajanje šolskih prevozov za območje OA, šolska leta 2019/2020 - 2021/2022

datum: 03.06.2019
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudkike k oddaji ponudbe za javno naročilo Izvajanje šolskih prevozov za območje OA, šolska leta 2019/2020 - 2021/2022

Javno naročilo Izvajanje šolskih prevozov za območje OA, šolska leta 2019/2020 - 2021/2022 je poslan v objavo na portal javnih naročil in v Uradni list EU, dne 3. 6. 2019. Na portalu javnih naročil je bilo objavljeno dne 6. 6. 2019, pod zap. št. JN003823/2019-B01.

Rok za oddajo ponudbe je do 3. 7. 2019, do 9. ure. Ponudbe je potrebno oddaji v elektronski obliki, preko informacijskega sistema e-JN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 24. 6. 2019, do 12. ure.

Dokumentacija JN

ESPD

Popravek Dokumentacije JN z dne 20. 6. 2019

Obrazci Word