O prostorski stiski v vrtcu

datum: 28.06.2019
kategorija: Novice

Na včerajšnji seji Občinskega sveta so svetnice in svetniki še največ časa posvetili prostorski stiski v Otroškem vrtcu Ajdovščina. Največja težava bo pri sprejemu otrok prvega starostnega obdobja, se pravi v jasličnih oddelkih.

Letos se je v vrtec na novo vpisalo 166 otrok prvega starostnega obdobja in 92 otrok drugega starostnega obdobja (3 do 6 let). Tako bo 1. septembra obiskovalo vrtec 1.008 otrok v 56 oddelkih (42 v ajdovski in 14 v vipavski občini). Vrtec je pri oblikovanju oddelkov (tako kot lansko leto) upošteval možnost, da se število otrok v posameznih oddelkih lahko poveča za največ dva otroka (fleksibilni normativ), razen v obeh oddelkih enote Črniče in dveh oddelkih v Podnanosu, kjer so igralnice premajhne. Vsi otroci, ki bodo ob začetku šolskega leta dopolnili 11 mesecev starosti, bodo sprejeti v vrtec, težava bo nastopila za tiste otroke, ki bodo to starost dosegli kasneje, med letom. Po ocenah bo teh otrok 35.

Prostorsko stisko lahko zadovoljivo reši le gradnja novega, večjega 15 – 20 oddelčnega vrtca. Občinski svet je zato sprejel novelacijo Načrta razvoja predšolske vzgoje za obdobje 2017-2023. Vrtec bi umestili na rob mesta, v naravno okolje, zanimiva lokacija je zahodno od bazena na Policah. Občina bo za gradnjo novega vrtca kandidirala za državna sredstva, razpis naj bi bil objavljen prihodnje leto.

Občinski svet je podal tudi soglasje k novi sistemizaciji delovnih mest v Otroškem vrtcu Ajdovščina. Ob tem je spodbudna vest, da bo vrtec končno dobil logopedinjo, ki že končuje študij. Prejemala je štipendijo za deficitarne poklice, ki jih je Občina Ajdovščina prvič razpisala leta 2015.