Javno naročilo Nakup potrebne opreme in pripomočkov za izvedbo vaj in usposabljanj v okviru strateškega projekta CROSSIT SAFER

datum: 01.08.2019
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponube za javno naročilo Nakup potrebne opreme in pripomočkov za izvedbo vaj in usposabljanj v okviru strateškega projekta CROSSIT SAFER

logo

Javno naročilo Nakup potrebne opreme in pripomočkov za izvedbo vaj in usposabljanj v okviru strateškega projekta CROSSIT SAFER je objavljena na portalu javnih naročil pod št. JN005490/2019-W01, z dne 1. 8. 2019.

Program čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 se financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru cilja evropskega teritorialnega sodelovanja, splošni cilj je izboljšanje krepitve zmogljivosti in čezmejnega upravljanja, prednostna os 4.

Rok za oddajo ponudbe je do 23. 8. 2019, do 9. ure. Ponudbe je potrebno oddati v elektronski obliki, preko informacijskega sistema eJN.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 16. 8. 2019, do 12. ure.

Dokumentacija JN

ESPD

Obrazci Word

Naročnik objavlja popravek dokumentacije JN, in sicer z dopisom količine za opremo pod točko 2.1. Izolirni dihalni aparat, kar je označeno z rdečo barvo.

Popravek tehnične specifikacije za sklop 2