Pomoč na domu

datum: 23.09.2019
kategorija: Novice

Na območju občine Ajdovščina izvajata pomoč na domu dva izvajalca – Dom starejših občanov Ajdovščina in Zavod za socialno oskrbo Pristan Vipava, ki imata območje izvajanja storitve razdeljeno. Do letošnjega septembra je pomoč na domu v popoldanskem času med delavniki od 15. do 20. ure izvajal samo Dom starejših občanov. Od 16. septembra naprej pa je s popoldansko pomočjo začel še Pristan, in sicer med delavniki od 15. do 22. ure.

Glede na vse večje povpraševanje uporabnikov po pomoči na domu v popoldanskem oz. večernem času je zavod Pristan, v sodelovanju z Občino Ajdovščina, odgovoril na povečane potrebe starejših. Pomoč pri gospodinjskih opravilih, pripravi in postrežbi večerje ter večerni negi je tako starejšim dostopna od sredine septembra 2019 naprej.

Zavod Pristan, na podlagi koncesijske pogodbe, pomoč na domu v občini Ajdovščina izvaja od oktobra 2006. Vse od začetkov beležijo tako porast števila uporabnikov kot tudi novih potreb po dodatnih oblikah pomoči. V letu 2018 je storitev koristilo skupno 125 uporabnikov, v letošnjem letu pa so do konca avgusta v Zavodu Pristan zabeležili že 120 uporabnikov. Približno 67 % uporabnikov je starejših od 80 let, prevladujejo ženske (67 %). V občini pomoč trenutno izvaja 9 socialnih oskrbovalk. Pomoč se izvaja tudi med vikendi in prazniki, po novem tudi med delavniki od 15. do 22. ure.

Dom starejših občanov Ajdovščina izvaja pomoč na domu v občini Ajdovščina od leta 2015 dalje, ko je prevzel izvajanje te storitve od Centra za socialno delo Ajdovščina. V letu 2018 je storitev koristilo skupno 71 oseb, do konec avgusta pa so zabeležili 64 uporabnikov. Dve tretjini (68 %) uporabnikov je starejših od 80 let, prevladujejo ženske (56 %). Trenutno storitev izvaja 6 oskrbovalk. Storitev se izvaja tudi med vikendi in prazniki, ob delavnikih pa tudi popoldan med 15. in 20. uro.

Storitev pomoči na domu je subvencionirana s strani Občine Ajdovščina in je za uporabnika cenovno dostopna (5,80 € za uro socialne oskrbe na delavnik, 7,5 € na nedeljo in 8 € na praznik).

Oskrba na domu je namenjena starejšim, bolnim in gibalno oviranim, ki potrebujejo pomoč in spodbudo za samostojno življenje v domačem okolju. Socialnovarstvena storitev je namenjena tudi ljudem, ki so odpuščeni iz bolnic, v domove za starejše občane pa niso sprejeti, ker na negovalnih oddelkih ni dovolj prostih mest oziroma jim bivanje v domu starejših onemogoča socialni položaj. Mnogi uporabniki so brez svojcev in drugih članov ožjega socialnega omrežja. Socialni oskrbovalci so v takšnih primerih dragoceni in edini tesnejši stik. Pomembna vloga pomoči na domu pa je tudi razbremenitev svojcev, ki zaradi služb in drugih obveznosti ne morejo v celoti poskrbeti za starejše sorodnike. V večini primerov se pomoč na domu začne izvajati na pobudo svojcev, pobuda večkrat pride tudi iz patronažne službe, od zdravnikov, socialnih delavcev iz bolnišnic ter strokovnih delavcev centra za socialno delo.

V pomoč na domu so zajeta gospodinjska opravila (osnovno čiščenje bivalnega prostora, postiljanje, pomivanje posode, oskrba iz trgovine …), pomoč pri dnevnih opravilih (hranjenje, oblačenje, umivanje, tuširanje, posteljna nega …) in ohranjanju socialnih stikov (pogovor in druženje, sprehodi, spremljanje upravičenca pri nujnih obveznostih, kot je obisk zdravnika ipd.). Obseg in vrsto storitve določi koordinator pomoči skupaj z uporabnikom in svojci glede na uporabnikove želje in potrebe. Vsak uporabnik je upravičen do štirih ur pomoči dnevno oziroma dvajset ur tedensko.

Čeprav dolgotrajna oskrba v Sloveniji ni enotno sistemsko urejena, kar se odraža v dejstvu, da državljani s primerljivimi potrebami ne dostopajo nujno do primerljivih pravic, pomeni uvedba pomoči v večernem času za ajdovske občane velik napredek. Starejšim povečuje možnost kakovostnejšega bivanja v domačem okolju, njihovim svojcem pa lajša skrbi pri organizaciji časa in vsakodnevnega družinskega življenja.

Občani Ajdovščine, ki pomoči še ne koristijo, pa bi jo želeli in potrebovali, lahko za dodatne informacije in dogovor pokličejo koordinatorki storitve.

Za izvajanje storitve v mestu Ajdovščina zahodno od reke Hubelj in v krajevnih skupnostih Batuje, Brje, Črniče, Dobravlje, Kamnje – Potoče, Lokavec, Malovše – Gojače, Predmeja, Selo, Skrilje, Stomaž, Vipavski Križ, Plače in Vrtovin ter naselju Otlica skrbi Dom starejših občanov Ajdovščina. Za informacije so dosegljivi na telefonski številki 031 671 336 ali 05 365 98 30 vsak delavnik med 8.30 in 14.30.