Veliko pobud in vprašanj na seji sveta

datum: 27.09.2019
kategorija: Novice

Na 8. redni seji se je včeraj popoldne sestal Občinski svet Občine Ajdovščina. Dnevni red je vseboval 11 točk. Največ časa so svetniki namenili drugi točki, v kateri so podali številne pobude in vprašanja. Mnenja pa so se kresala glede pravilnika o subvencioniranju stroškov sterilizacije lastniških mačk in psov, pa tudi pri imenovanju članov v svete zavodov.

Med številnimi pobudami, ki so jih včeraj na seji podali svetniki, se jih kar nekaj nanaša na varnost udeležencev v prometu in ureditev učnih in sprehajalnih poti. Dve izmed pobud sta ureditev sprehajalne učne poti Pale – Izvir Hublja in pešpoti med občinsko stavbo in OŠ Danila Lokarja, vključujoč ureditev ograj ob Hublju in Lokavščku. Svetniki so izpostavili tudi delovni čas TIC-a z željo, da bi bil ta odprt tudi med vikendi. Vprašanja so se navezovala tudi na dokončanje Lavričevega trga, ki se po novem predvideva do konca februarja 2020. Veliko govora je bilo ob pravilniku za subvencioniranje stroškov sterilizacije lastniških mačk in psov. Nekateri svetniki so bili proti, da se subvencije širijo še za pse in ne samo za mačke. Pripombe bodo skušali uskladiti do druge obravnave na prihodnji seji 7. novembra.

Živahna je bila tudi razprava o izstopu Občine Ajdovščina iz Medobčinske uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina in priključitvi k skupni občinski upravi z Mestno občino Nova Gorica in Občino Brda. V obstoječi upravi se za pet občin izvaja zgolj redarska služba in naloge občinske inšpekcije, v novi upravi, torej z mestno Občino Nova Gorica in Občino Brda, pa bi število in vsebino nalog razširili. Sklep je podprlo 15 svetnikov, pet je bilo neopredeljenih, štirje pa proti.  

Zadnjo točko so obstruirali svetniki SDS, ker njihovi kandidati niso bili izbrani v svete zavodov. Temu mnenju so se pridružili tudi svetniki NSi, zato so glasovali proti. Župan je sicer opozicijo pozval, da je sodelovanje še vedno mogoče, vendar mora najprej pridobiti zaupanje opozicijskih strank in poudaril, da jih mesta v odborih še vedno čakajo.