Nova podoba skate parka

datum: 15.10.2019
kategorija: Novice

Pale bodo v sklopu več začrtanih projektov deležne prenove objektov, namenjenih športnem udejstvovanju. Ena izmed njih je celovita prenova skate parka, ki bo v več fazah postopoma pridobival nove elemente. Do konca oktobra se predvideva zaključek prve faze – postavitev nove skate rampe – ideja zanjo je izšla iz Moje pobude.

Celotna površina prenove dotrajane površine za ljubitelje rolkanja zajema okrog 400 m2. V prvem delu, ki se trenutno ureja, se postavlja betonska 'skate rampa', ki bo zasegla dobrih 100 m2. Ta naj bi bila postavlja do konca oktobra. Prenova se bo nadaljevala v dveh fazah, idejni načrti zanje so že pripravljeni. Tako se v drugem in tretjem delu obetajo elementi, ki bodo prikazovali ulične značilnosti – postavljene bodo stopnice, ograje, robniki, klančine – vse, kar lahko ljubitelji rolkanja najdejo tudi po ulicah večjih mest.

Nadaljevanje prenove v drugi in tretji fazi sicer še čaka na potrditev proračuna za prihodnji dve leti – tako si lahko celovito prenovo skate parka obetamo do konca leta 2021. 

Foto Matjaž Jazbar