Male Žablje s končano veliko naložbo

datum: 16.01.2020
kategorija: Novice

Občina Ajdovščina je v vasi Male Žablje izvedla prenovo komunalne infrastrukture. Naložbo je v celoti krila občina, dodatno pa je sofinancirala še hišne priključke. V sklopu komunalnega opremljanja se je uredilo še obnovo ceste v Podhum.

male žabljePrenovljena sta bila približno dva kilometra obstoječe vodovodne napeljave, na novo je zgrajenih 2953 metrov gravitacijske in tlačne kanalizacije in okoli 500 metrov meteorne kanalizacije. Zgradili sta se še dve črpališči. Sočasno je bila postavljena tudi optika. Na kanalizacijsko omrežje, ki je speljano v čistilno napravo Vipavski Križ, je tako na novo priključenih okrog 120 objektov. Naložbo v višini 760.000 evrov je v celoti krila Občina Ajdovščina. V to investicijo je vključena še prenova ceste v Podhum, vredna 45.000 evrov. Dodatno je občina primaknila še 116 tisoč evrov in s tem subvencionirala 120 hišnih priključkov. Dela je izvajalo podjetje Stopar iz Lokavca. V tem in prihodnjem letu se kanalizacijska prenova pričakuje še proti Kukovžam. V polnem teku je prenova komunalne infrastrukture tudi v Dobravljah, sočasno s polaganjem optike in gradnjo čistilne naprave. Zaključek se pričakuje v prvi polovici leta 2021.