Poslovna cona Pod železnico v zaključni fazi komunalnega opremljanja

datum: 17.01.2020
kategorija: Novice

V teku je tretja faza projekta urejanja poslovne cone Pod železnico – komunalno se opremlja še zadnji del območja, hkrati pa na posameznih parcelah že ropotajo tudi gradbeni stroji investitorjev.

Takoj po praznikih je podjetje Stopar pričelo z urejanjem zadnje faze komunalnega opremljanja poslovne cone Pod železnico. Gre za zadnje 3 hektare območja, ki v celoti meri okoli 8 hektarjev, kjer bo celostno urejena komunalna infrastruktura: vodovod in kanalizacija, javna razsvetljava ter prometno omrežje – podaljšana bo cesta skozi poslovno cono ter urejena dostopna pot. Hkrati z občinskim projektom pa podjetje Adriaplin na tem območju namešča plinsko omrežje.

Občini Ajdovščina je uspelo tudi za tretjo fazo komunalnega urejanja poslovne cone Pod železnico pridobiti evropska sredstva. Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj je pridobila 245 tisoč evrov, dobrih 100 tisočakov pa je primaknila država, kar je skupaj več kot polovica vrednosti naložbe. Občina pa je bila zelo uspešna pri pridobivanju evropskih sredstev za komunalno urejanje te poslovne cone skozi vse tri faze. Za prvi del urejanja, ki je zajemalo območji PC Pod železnico in Mirce, ji je uspelo pridobiti polovico potrebnih sredstev, za drugo fazo pa je Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval kar 90 % vrednosti.

Zanimanje investitorjev je precejšnje, komunalno že opremljen del poslovne cone je namreč v celoti razprodan, na tem zadnjem območju pa skorajda ni več prostih parcel. 

EUmgrt

Naložba v prihodnost. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.