Izbran je projektant za gradnjo vrtca na Policah

datum: 23.01.2020
kategorija: Novice

Na natečaju za idejno rešitev izgradnje novega vrtca na Policah je bilo izbrano domače podjetje ACMA d. o. o. iz Ajdovščine, ki je komisijo prepričalo s skladnimi idejnimi zasnovami in ugodno cenovno ponudbo. Javna razgrnitev vseh prispelih natečajnih rešitev je sicer na ogled v občinski stavbi.

vrtec policeNa javni natečaj za izdelavo projektne dokumentacije za objekt Vrtec Police je prispelo šest nalog, ki jih je strokovna komisija ocenila glede na urbanistično in arhitekturno zasnovo, upoštevajoč oblikovanje, tehnične rešitve in racionalnost gradnje ter ponudbo za projektno dokumentacijo. Ocenjevalna komisija je po več sejah in skladno z natečajnimi pogoji odločila, da se podelijo dve nagradi in štiri odškodnine. Javno naročilo je bilo oddano prvonagrajenemu domačemu avtorju, podjetju ACMA d. o. o. iz Ajdovščine. Izbrani elaborat je prepričal z natančnim in dovršenim obvladovanjem obstoječega odprtega in grajenega prostora, umeščenega v lokalni kontekst, z občutkom za kompozicijo in detajle. Od vseh predlogov je najbolj upošteval kvaliteto lokacije – odprte zelene površine na robu mesta je na igriv način vpletel v vsebino novega objekta. Zasnova je načrtovana fleksibilno in izpopolnjuje  obstoječo pozidavo javnih objektov.

vrtec policeNov vrtec bo zrasel na obrobju mesta, postavljen bo na severovzhodno stran parcele, urejena bosta dva dostopa in vhoda v stavbo, na novo pa se bo uredilo tudi dovozno pot čez Lokavšček (od stare tovarne Lipa). Predvideva se, da bi z začetnimi gradbenimi deli pričeli že v letošnjem letu. Trenutno poteka faza usklajevanja idejne zasnove, pri čemer morajo projektanti upoštevati vse dodane pripombe. Nov vrtec bo zadoščal potrebam po otroškem varstvu mesta in okoliških vasi. Občina si dodatna sredstva za financiranje 20-oddelčnega vrtca, ki bo sprejel do 440 otrok, obeta s strani države.