Dan odprtih vrat

datum: 06.02.2020
kategorija: Novice

Osnovna šola Danila Lokarja je priredila dan odprtih vrat, namenjen predstavitvi posebnega programa z nižjim izobrazbenim standardom. Pripravili so doživet kulturni program, v nadaljevanju pa predstavili delo učencev v oddelkih. Zbrane sta pozdravila tudi župan Tadej Beočanin in ravnateljica Irena Kodele Krašna.

dlNa šoli izvajajo osnovnošolski prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom od leta 1983. Namenjen je otrokom s posebnimi potrebami, ki glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje, ne morejo doseči izobrazbenega standarda po izobraževalnem programu osnovnošolskega izobraževanja. V letošnjem šolskem letu obiskuje program 26 učenk in učencev v treh oddelkih, prihajajo iz Vipavske doline in tudi od drugod. Kot je izpostavila ravnateljica, so učenci zelo aktivni, uspešni in z individualiziranim programom krepijo pozitivno samopodobo in motivacijo za nadaljnje učenje in delo.

dlKako poteka običajni šolski dan in kaj vse še počnejo, so učitelji in učenci programa predstavili s kulturnim nastopom in predstavitvijo svojega dela po oddelkih. Sodelujejo na številnih tekmovanjih, razpisih, urijo se pri kuharskih nalogah, skrbijo za šolskih vrt in se redno vključujejo v redni pouk.  Delo in rezultate, ki se kažejo v trdnih odnosih in vnašajo v lokalno skupnost medsebojno povezovanje ter podirajo predsodke o drugačnosti, je pohvalil tudi župan Tadej Beočanin in mlade pozval k uresničevanju vseh svojih talentov in soustvarjanju solidarne in vključujoče skupnosti.