LAS Vipavska dolina objavil javna poziva Evropskega sklada za regionalni razvoj

datum: 18.04.2020
kategorija: Novice

Lokalna akcijska skupina LAS Vipavska dolina ima na svoji spletni strani objavljena dva javna poziva za izbor standardnih in manjših operacij (projektov) za sofinanciranje iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

LAS-CLLD-ESRR.jpgNamen javnega poziva je izbor partnerskih operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju razvojnih ciljev iz Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju naslednjih naselij LAS Vipavska dolina: Ajdovščina, Vipava, Col in Podnanos.

Predmet obeh javnih pozivov je dodelitev nepovratnih sredstev na podlagi Odločbe MKGP iz naslova podukrepa 19.2 »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za sofinanciranje upravičenih stroškov, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij na območju naslednjih naselij LAS Vipavska dolina: Ajdovščina, Vipava, Col in Podnanos. Sredstva so namenjena za sofinanciranje projektov v programskem obdobju 2014-2020 in sofinanciranje njihovih upravičenih stroškov v deležu 80%.

ROK ZA ODDAJO VLOG ZA OBA POZIVA JE 30. 6. 2020.

Poziva sta objavljena z vso dokumentacijo na spletni strani LAS Vipavska dolina:

4. JAVNI POZIV LAS VIPAVSKA DOLINA za izbor standardnih operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja (SLR) za območje LAS Vipavska dolina 2014 – 2020 sofinanciranih s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)

5. JAVNI POZIV LAS VIPAVSKA DOLINA za izbor manjših operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja (SLR) za območje LAS Vipavska dolina 2014 – 2020 sofinanciranih s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)

V obdobju od objave javnega poziva do 5 delovnih dni pred rokom za oddajo vlog nudi vodilni partner LAS potencialnim prijaviteljem svetovalno podporo pri pripravi vloge na način, da v elektronski obliki ali po telefonu odgovarja na njihova vprašanja v zvezi s pripravo prijavnice in ostalih prilog.