Po lepi novi cesti skozi Vrtovin

datum: 22.05.2020
kategorija: Novice

V Vrtovinu je zaključen projekt širitve dela ceste skozi vas. Prenovljenih je 160 metrov ceste ob potoku Vrtovinšček, od kozolca do mosta.

Prenova je bila nujna zaradi dotrajanosti in preozkega cestišča. Naložba je bila načrtovana v planu investicij krajevne skupnosti. Gradbeni stroji so na terenu zahrumeli tik pred epidemijo koronavirusa, vrhunec del pa je potekal prav v času karantene. Prenovo je izvajalo podjetje Elita Nagode, vrednost pogodbenih del je znašala 146.400,00 evrov, investicijo je v celoti kril proračun Občine Ajdovščina. Cesta je zdaj široka 5 metrov, urejeno je odvodnjavanje in podporna konstrukcija pod cesto v dolžini 65 metrov, ki v enem delu služi kot brežina struge, v drugem pa kot podpora cestišču. V celoti je prenovljenih 160 metrov ceste.