S kolesom po Ajdovščini

datum: 30.05.2020
kategorija: Novice

V Ajdovščini se nadaljuje urejanje kolesarskih poti. V prihodnjem tednu bodo na zaokroženih trasah pohodnih in kolesarskih povezav postavljene oznake. Občina Ajdovščina pa je pridobila tudi nepovratna sredstva za nadaljevanje urejanja kolesarskih poti v mestu.

Ajdovščina postaja pravi raj za kolesarje – zaradi odlične klime, ki dopušča poganjanje pedal po gričih in dolinah praktično skozi vse leto, zaradi razgibanega terena, primernega tako za manj kot za bolj zahtevne kolesarje, vedno več pa je tudi urejene kolesarske infrastrukture. Prihodnji teden bodo kolesarske povezave po vsej občini, na katere opozarja informativna tabla pri starem mlinu ob Hublju v središču mesta, dobile še usmerjevalne tablice. Nadaljuje pa se tudi urejanje kolesarskih poti po mestu. Projekt kolesarskih in pešpoti po mestu Ajdovščina je načrtovan v štirih sklopih in je del celovitega regijskega načrta. Urejena kolesarska steza ob Goriški ulici bo 'hrbtenica', na katero se bodo priključevale kolesarske povezave v različne smeri. Drugi sklop projekta, odsek kolesarske poti od krožišča za Lokavec do mosta čez Hubelj, je bil zgrajen lani. Prvi, tretji in četrti sklop pa zajemajo preostanek Goriške ceste, torej od krožišča pri letališču do krožišča na Ribniku. Za nadaljevanje projekta je Občini uspelo na razpisu Eko sklada pridobiti  665.948,08 evra nepovratnih sredstev, kar je 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta. Trenutno potekajo odkupi potrebnih zemljišč, izgradnja pa se bo začela prihodnje leto. Urejenih bo še 2.099 metrov kolesarske poti, ki bo povprečno široka 1,3 metra, ob kolesarski poti bo urejen tudi pločnik. Hkrati bodo skozi projekt rekonstruirana vozišča regionalke, Vipavske ceste in Stanovanjske ceste, po celotni dolžini bo dopolnjena javna razsvetljava, na območju posegov bo prenovljena komunalna infrastruktura, ob poti bo postavljena tudi urbana oprema – koši, klopi, usmerjevalne table za promocijo hoje …   Občina pa ima že načrte za širitev kolesarskih poti, v delu je namreč projekt za celovito ureditev Tovarniške ulice z navezavo kolesarskih poti vse do Dolenj.