Vzpodbudni rezultati ankete: Kako omiliti podnebne spremembe

datum: 06.07.2020
kategorija: Novice

Foto: FB Vipavska dolina

V sredini junija je bila na spletni strani Občine Ajdovščina objavljena anketa, s katerim smo želeli pridobiti povratne informacije o osveščenosti obiskovalcev in prebivalcev o vplivu podnebnih sprememb na naše okolje. Rezultati so vzpodbudni in bodo pripomogli k izboljšanju kakovosti trajnostnega poslovanja in razvoja turizma.

Anketiranje med lokalnim prebivalstvom je bilo izvedeno preko spletne ankete 1ka. Z anketo smo ugotovili, da kar 70 % anketirancev zelo podpira razvoj destinacije Vipavska dolina, velika večina, 81 %, pa podpira logo vipavska dolinaoziroma zelo podpira tudi ustanovitev Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina.  45 % anketirancev je  na splošno zadovoljnih s turizmom v destinaciji. 50 % anketirancev se strinja s trditvijo, da turizem pozitivno vpliva na lokalno identiteto, kulturo in dediščino destinacije, 41 % anketirancev pa se strinja s trditvijo, da se zaradi turizma krepi in oblikuje ekološko zavest lokalnega prebivalstva. Da turizem povzroča onesnaževanje v destinaciji, skrbi 33 % anketirancev. S trditvijo, da povečanje števila turistov pripomore k razvoju lokalnega gospodarstva, se strinja 54 % anketirancev, zelo strinja pa 34 % anketirancev. 60 % anketirancev meni, da imajo kot občani možnost sodelovanja pri načrtovanju trajnostnega turizma, hkrati pa 59% tudi meni, da so o razvoju turizma v občini Ajdovščina oziroma destinaciji Vipavska dolina dobro obveščeni.

SECAP MINI.jpgAnketiranje obiskovalcev je potekalo na TIC Ajdovščina ter v trgovinici Darovi Vipavske v Vipavskem Križu mesecu maju in juniju 2020. Večina obiskovalcev je v destinacijo Vipavska dolina pripotovala od doma, nekateri pa so prej že obiskali druge destinacije. Za večino je bil to prvi obisk naše destinacije. Kot glavni motiv obiska so navedli obisk glavnih znamenitosti, nekateri pa tudi obisk prijateljev ali sorodnikov. Za poglavitne aktivnosti, ki jih bodo v destinaciji počeli, so našteli: vinske degustacije, kolesarjenje in pohodništvo.

Anketirani obiskovalci so odgovorili, da so med bivanjem v Vipavski dolini kot prevozno sredstvo uporabili avtomobil, kolo ter hojo. Večina anketiranih gostov je na destinaciji tudi prespala in ocenila, da so v obdobju bivanja na osebo na dan porabili od 100 do 200 evrov. Pri vprašanju, kam se bodo namenili naprej, jih je približno polovica odgovorila, da naprej, polovica pa jih je je obiskala še druge (velikokrat sosednje) destinacije. Večina obiskovalcev se tudi zaveda prizadevanj in pobud za razvoj trajnostnega turizma, ki jih v destinaciji izvajamo. Velika večina obiskovalcev je bila z obiskom destinacije zelo zadovoljnih.

Vsem sodelujočim v anketi se za sodelovanje zahvaljujemo. Rezultati kažejo veliko podporo razvoju destinacijske znamke Vipavska dolina in izkazujejo ozaveščenost tako obiskovalcev kot prebivalcev o razvoju trajnostnega turizma.